OM FRIDA

Jag heter Frida Sigfrids och jag kandiderar i kommunalvalet i Borgå för Svenska Folkpartiet och Svensk Ungdom. Jag kandiderade även i valet 2017 och har under den här fullmäktigeperioden fungerat som ersättare i fullmäktige och som medlem i byggnads- och miljönämnden. Jag har även förtroendet att fungera som förbundsordförande för Svensk Ungdom, vilket jag gjort på heltid sedan maj 2019. Det här betyder även att jag är medlem i Svenska Folkpartiets partistyrelse och deltar på Svenska riksdagsgruppens veckovisa möten. Därmed har jag under de senaste åren fått en bra inblick både i den lokala- och den nationella politiken.  

 

Jag gav mig in i politiken eftersom jag såg många orättvisor i samhället och kände att jag inte kan sitta stilla och se på utan att jag måste agera. Samtidigt hoppas jag att jag genom mitt eget engagemang kan uppmuntra andra unga att delta i politiken. Det var även en av de främsta orsakerna till att jag valde att kandidera i både riksdags- och EU-valet under våren 2019. Efter lyckade valresultat i båda två vill jag fortsätta med politiken, nu på en lokal nivå i Borgå stadsfullmäktige. 

Jag har studerat offentlig förvaltning och offentligt ledarskap på Åbo Akademi och min kandidatavhandling blev klar år 2018. Avhandlingen fokuserar på ungas deltagande i kommunalpolitiken i Nyland, vilket även visar på mitt intresse för kommunalpolitik. Just nu håller jag på med mina magisterstudier i offentligt ledarskap samtidigt som jag leder Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom.  Om ni skulle se mig utöva någon sport skulle ni troligtvis hitta mig på löpbanan och träna inför nästa halvmaraton.

 

Varför ställer jag upp?

Jag ställer upp i kommunalvalet eftersom jag vill påverka vår gemensamma vardag i Borgå mot det bättre. Efter coronakrisen står hela Finland och alla kommuner inför ett avgörande vägval om hur vi vill bygga upp Finland och Borgå igen. Nu har vi en exceptionell möjlighet att bygga upp ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borgå med kommuninvånarna i fokus. I politiken fastnar man lätt i banor som “så här har vi alltid gjort”, och jag tror att Borgå behöver fler nytänkande fullmäktigeledamöter som vågar se utanför det vanliga och jag vill vara en av dem. Jag vill göra Borgå ännu mer attraktivt för inflyttning och arbete. Både i centrum och på landsbygden.

Vad vill jag åstadkomma i stadsfullmäktige?

Jag vill arbeta för ett Borgå som inte sätter stad och landsbygd eller språkgrupper mot varandra utan som kan se en rikedom i olikheter. Vi måste bevara en livskraftig landsbygd och samtidigt kunna göra satsningar på centrumområdet för att göra det mer attraktivt. Vi måste också se Borgås starka tvåspråkighet som en möjlighet och inte som ett hot. Det ska vara möjligt att få service på båda språken oavsett om du letar efter ett dagis i ditt område eller en plats på ett äldreboende. 

Jag vill också se att Borgå är föregångare i klimatarbetet i Finland. I Borgå har vi Finlands största oljehamn vilket är en unik möjlighet men som även medför ett stort ansvar. Precis som Borgå stadgar i sitt klimatprogram ska vi fullfölja målet om att Borgås nettoutsläpp är under noll år 2030. Det största ansvaret för att stävja klimatförändringen ska inte ligga hos den enskilda individen utan hos politikerna. Det är ett ansvar jag vill att Borgå stadsfullmäktige skall åta sig.